Bayburt Evleri

Bayburt Evleri

Genellikle 2 veya 3 katlı olarak yapılan evler, “ Kırman” denilen çatıyla örtülür ve çatını ortasından gelen ışıkla aydınlatılır. Evler; oda, avlu, sofa gibi bölümlerden meydana gelir. Dam denilen ağır ve samanlık bölümü olan “Merek” evin tamamlayıcı unsurudur.

Bayburt Evleri
Bayburt Evleri

Binanın alt iki katı taştan, üst katı ise ahşap ve çamurun karışımı olan harpuştadan yapılır. Temel  yapı malzemesi ile Bayburt’tan çıkarılmakta olan uluslararası pazara da  sunulan “ Bayburt Taşı”dır. Bayburt evinde bunların yanı sıra terek, kurun, tecir, kerhiz,çaytaşı, ambar,yüklük, ocak,kahvelik, keyveni direği,fort bacası hepen, güvercin bacası, kırman gibi isimlerle anılan bölümlerde bulunmaktadır.

Bayburt Evleri 2
Bayburt Evleri 2

Kavalar evi ve yeni inşa edilmiş olan Bayburt konağı yerel mimari özelliklerini sergileyen önemli eserlerdir.

Yeraltı Şehri

Aydıntepe yeraltı Şehri

Bayburt il merkezine 24 km mesafede Aydıntepe ilçe merkezinde bulunmaktadır.

İlçe yerleşimin hemen altında,yüzeyden 2-2,5 metre derindedir. En önemli özelliği

Hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan tüften oluşan tek ana kayaya oyularak yapılmış olmasıdır. Yöre halkı tarafından varlığı daha önceden bilinmesine rağmen ilk olarak

1988 yılında bir inşaat kazısı sırasında gün ışığına çıkarılmıştır. Yer altı şehri 1 m genişliğinde 1.80-2m yüksekliğinde galeriler, koridorların açıldığı yuvarlak kemerli kapılar,tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşmaktadır. Yer yer kareye yakın planlı odalar ve bu odaların açıldığı geniş holler vardır. Bu arada yer altı şehrinin girişindeki kısımlarda gözetleme kulelerinin bulunduğu nöbetçi bölümlerinin olduğu görülmektedir. Bu oda ve koridorların bazılarında havalandırmayı sağlamak amacıyla konik biçiminde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Ayrıca yer altı şehrindeki galeri, koridor ve odalarda aydınlatma amacıyla mumluk yerleri belirlenmiştir. Bu yerlerde siyah izlerin varlığı görülmektedir.


Tarihi

Halk arasında doğu-batı yönünde 3 veya 5 km uzunluğunda olduğu söylenen Aydıntepe şehrinin tarihi ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri; kentin daha önce bu bölgede yaşamış Halde şehrine ait olduğudur. Halde ‘nin “Khalde” olduğu, Aydıntepe ilçesinin eski adı olan Hart isminin de “Halt” dan geldi tahmin edilmektedir. Diğer görüşe göre ise; yer altı şehrinin hemen üstünde yer alan Aydıntepe Kalesinin eteklerinde Genç Roma, Erken Bizans dönemine ait bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Buradan hareketle hristiyanlığın henüz yerleşmediği bir dönemde yer altı şehri sığınak olarak kullanılmış olabileceği söylenmektedir. Romalılar tarafından kovulan ilk hristiyanların bölgeye geldiklerinde bu yer altı şehrine sığınmış olabilecekleri ve dolayısıyla bir Erken Hristiyanlık Dönemi yapısı olabileceği de söylenmektedir. Kazı çalışmalarının halen devam ettiği aydın tepe yer altı şehrinde 1.150 m kısım ziyarete açılmıştır.

Kaynak: Bayburt İl Kültür ve Turizm Bakanlığı