Kategori arşivi: Bayburt

Genel Bilgiler

Bayburt; Çin-Trabzon Tarihi İpekyolu güzerğahı üzerinde tarih ile doğal güzelliklerin buluştuğu bir yerdir. Tarih öncesi dönemler de dahil olmak üzere Bayburt bir çok uygarlığa ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların izlerini günümüze taşımıştır. Bu nedenle Bayburt’un tarihi koridorlarında yürürken çok zengin bir kavimler mozaiğini görürsünüz.

Bayburt is a palce where historical and natural beauties come together on Chine-Trabzon historical Silk route. Bayburt hosted many civilizations including prehistoric periods and brought traces of these civilizations to present. For this reason, while walking in the corridors of Bayburt, you will see a verty rich mosaic of tribes.


Kırk Keçi Hikayesi

1054’de Bayburt Türkler tarafından fethedilmek istenir. Fakat kaleyi düşürmek zordur. Türk yiğidi Bey Böyrek ise zaman zaman kale kumandanlarının kızı ile buluşmaktadır. Bey Böyrek kızla daha kolay buluşma yolları arar. Kale komutanı ateşten çok korkmaktadır. Kız babasının bu zaafını Bey Börek’e söylemiştir. Sıra kalenin fethine gelince, Bey Börek kızın sözlerini hatırlar. Gece olmasını bekler. Çevre köylerden kırk keçi toplar. Herkes buna hayret eder. Bunca asker bunu yapamadı, keçiler mi yapacak şeklinde söz edilir. Gece olduğu zaman Bey Börek keçilerin her bir boynuzuna bir mum bağlar. Mumları yakıp kaleye doğru yürürler. Kalenin gözcüleri mumları yangına benzetir ve derhal komutanına koşarak kalenin çevresinde yanan ateşler gördüklerini söylerler. Komutan hemen kalenin kapılarını açar ve kaçıp canlarını kurtarmalarını önerir. Kapıların açılmasıyla kale boşalır. Türklerde kolayca kaleye girerler.

Forty-Goat Story

In 1054, Turks wanted to conquer Bayburt. However, it is difficult to conquer the Castle. Turk valiant Bey Börek met daughter of castle commander from time to time.Bey Börek searches for ways to meet girl more easily. Commander of castle is very afraid of fire. She said her father’s weakness to Bey Börek. When it was time to conquer the castle, he remembers words of the girls. Waits for night. Collects forty goatsfrom close villages. Everyone amazed with that. People say ”All these soldiers couldnt do it and will goats do it?” At nigh, Bey Börek ties a candle to each horn of the goats. He lisghts the candles and walks towards the castle. Spotters of the castle suppose this a fire. Immediately they ran to the commander and said they saw fires around the castle. Commander immediately opens the doors of the castle. Recommends to run and recover their lives. When doors open, castle discharges. Turks can easily enter the castle.

Kaynak: Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi

Bayburt Tarihine Yolculuk

Bayburt, Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan tarihi İpek yolu güzerğahında yer alır. Çoruh nehri kıyısında bulunan şehrin tarihi, M.Ö 3000’li yıllara kadar uzanır. Şehir sırasıyla Azziler, Kimmerler, Midler, Persler, Roma, Bizans, Seçuklular, Akkpyunlular, Safeviler ve Osmanlı Devletlerine ev sahipliği yapmıştır. Bayburt, Türklerin Anadolu’da ilk yerleştikleri bir bölge olma özelliğine sahiptir.

Bayburt’ta ilk yerleşimler

Yapılan kazılar, Bayburt’a yerleşen ilk medeniyetin Azziler olduğunu gösterir. Bölge M.Ö.9. yüzyılda Urartular, ardından 770-665 yılları arasında Kimmer ve ”Saka Türkleri” olarak bilinen İskitler’in himayesi altında kalır. Bu kavimlerin özellikle maden işletme sanatında oldukça ileri düzeyde oldukları bilinmektedir.

Kaynak: Tüm hakları ”Kuzeydoğu Anadolu Gezi Rehberi”ne aittir. Kısmen yada tamamen kopyalamayınız.

Ulaşım

Nasıl gidilir?

Bayburt’a ulaşım esas olarak karayolu ile sağlanıyor. Erzurum ve Trabzon havaalanları ise Türkiye’nin dört bir yanından Bayburt’a ulaşımı kolaylaştırıyor. Bayburt Erzurum Havaalanına 1,5 saat, Trabzon Havaalanına 2,5 saat mesafede bulunuyor.


How to go?

Transportation to Bayburt is provided mainly by road. Airports in Erzurum and Trabzon are easy access from all over Turkey to Bayburt. Bayburt is 1,5 hours drive to Erzurum Airport and 2,5 hours drive to Trabzon Airport.


Bayburt, Türkiye’nin kuzeydoğusunda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.

Bayburt; Gümüşhane, Trabzon, Rize, Erzurum ve Erzincan illeri ile çevrilidir.

Coğrafi yapı bakımından dağlık alanların yoğunluk gösterdiği Bayburt, Çoruh Nehri kenarında kurulmuştur.

İpek yolu güzerğahında yer alan Bayburt, tarihi boyunca ele geçirilmeye çalışılmış stratejik bir bölgededir.

Karadeniz Bölgesi’ni Doğu Anadolu’ya bağlayan Erzurum ve Bayburt’tan geçen transit yollar, Kuzey Anadolu dağlarını Kop ve Zigana geçitlerini aşarak Trabzon’a ve Karadeniz’e ulaşmaktadır. Bayburt’a en yakın havaalanı Erzurum’da bulunmaktadır. Bayburt-Erzurum arası 125 km’dir.

Kaynak: Tüm hakları ”Kuzeydoğu Anadolu Gezi Rehberi”ne aittir. Kısmen yada tamamen kopyalamayınız.